Wednesday, July 14, 2010

Quote by Ijat Ahmad

'Lebih baik memahami daripada meminta untuk difahami, kerana dengan memahami orang lain kita tidak akan memandang rendah keupayaan setiap orang di sekeliling kita'

No comments:

Post a Comment